DEŇ OBETÍ HOLOKAUSTU A RASOVÉHO NÁSILIA

09.09.2011 15:15

 

Spolok na podporu skrášľovania Košíc  

Vás pozýva na stretnutie občanov Košíc  

pri príležitosti

Dňa obetí holokaustu a rasového násilia.


Stretnutie sa uskutoční

9. septembra  2011 o 15:15

pri synagóge na Puškinovej ulici

na mieste kde bude stáť pomník obetiam holokaustu,

postavený zo zbierky,

ktorej prispievateľmi sú hlavne občania Košíc. 
 

Deviaty september si pripomíname na Slovensku obete holokaustu a rasového násilia.
Poslanci Národnej rady (NR) SR 31. októbra 2001 v presvedčení, že si treba stále pripomínať obete holokaustu, ako aj zápas proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek formy útlaku a diskriminácie schválili zákon, ktorý určil nový pamätný deň SR.

Stal sa ním 9. september - Deň obetí holokaustu a rasového násilia.

V tento deň si pripomíname desaťtisíce nevinných obetí násilia.

Ale tento deň si pripomíname aj ako zlyhanie vtedajšej spoločnosti.
Tento deň je aj pripomienkou na dôsledky potlačenia humanizmu a demokracie v spoločnosti.

 

9. septembra 1941 vydala vláda slovenského štátu Židovský kódex - nariadenie o právnom postavení Židov. Bolo to komplexné spracovanie právnych predpisov o spoločenskej a hospodárskej degradácii židovského obyvateľstva. O rok neskôr sa začali deportácie židovských občanov do vyhladzovacích táborov. Nariadenie nadväzovalo na obmedzenia a zákazy dovtedy prijaté, zásadne obmedzovalo občianske, náboženské a základné ľudská práva Židov. Židovský kódex bol vypracovaný podľa nacistického vzoru a patril medzi najtvrdšie protižidovské právne opatrenia v Európe.)

 

Spolok na podporu skrášľovania Košíc je súčasťou iniciatívy 

Občania občanom,  

ktorej cieľom je postavenie pamätníka obetiam holokaustu.

( aby Košice boli európskym mestom )

http://spolok-kosice.webnode.sk/news/webova-prezentacia-bola-spustena/

(informácie 0905384171)

 

Ak máte možnosť - prihláste sa, prosím na facebooku  https://www.facebook.com/event.php?eid=216312481756579Více zde: http://spolok-kosice.webnode.sk/news/a9-september-den-obeti-holokaustu-a-rasoveho-nasilia-/

Vac: http://spolok-kosice.webnode.sk/news/a9-september-den-obeti-holokaustu-a-rasoveho-nasilia-/
 

_________________________________________________________________________________________________________________

NIEKOĽKO FOTOGRAFIÍ A VIDEO Z PODUJATIA

 

Ďakujeme Julovi Bosákovi, že priebeh podujatia nasnímal na video:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=43uyHSBFb4w#!

 

Na Deň obetí holokaustu upozornilo aj