POĎAKOVANIE DARCOM - KONCERT KLEZMER

29.06.2011 19:00

 

 

Poďakovanie darcom, ktorí prispeli na zbierku na pamätník obetiam holokaustu v Košiciach.

(Máte možnosť pridať sa k darcom a podporiť zbierku na pamätník.)
 

Chceme na počesť a pamiatku obetiam holokaustu postaviť aj v Košiciach pamätník .

Spolok na podporu skrášľovania Košíc založil občiansku iniciatívu „Občania občanom“.

Príspevky na výstavbu pamätníka získavame verejnou zbierkou povolenou Ministerstvom vnútra č.SVS-OVVS3-2010/029243 15.decembra 2010

na účet vedený vo VÚB číslo 2589646953/0200.

Darcom ďakujeme.

 

(ak môžete, prosíme, prihláste sa k účasti na 

https://www.facebook.com/event.php?eid=162745840460045 )

Info: spolok.kosice@gmail.com, +421 905 384171

 

 

 https://spolok-kosice.webnode.sk/news/koncert-klezmerovych-skupin-mojse-band-a-kashover-podakovanie-darcom/

 

 

********************************************************************************************************

Malá ukážka  z koncertu - skupina 

KASHOVER

Miniatúra

www.youtube.com/watch?v=1zzwYqfJgzM