Spomienka na 15. máj 1944

15.05.2014 16:15

V Košiciach tragédia holokaustu začala v roku 1944. 

Od 15.mája 1944 bolo na 14.000 obyvateľov Košíc 

a okolia vyvezených do KZ Auschwitz.

Väčšina z nich sa nevrátila a zahynula.


Spolok na podporu skrášľovania Košíc, 
Štátna vedecká knižnica v Košiciach

iniciatíva za postavenie pamätníka obetiam holokaustu v Košiciach Občania občanom 

Vás pozývajú na podujatie


Spomienka na 15. máj 1944 

- prvý transport občanov Košíc 

do KZ Auschwitz.


(štvrtok • 15.05.2014 • 16:15 • Štátna vedecká knižnica • Pribinova u. 1 • Košice)
 

(podujatie na facebooku TU)