Spomienka na obete holokaustu 2009

25.09.2009 16:03

 

(foto Berenhaut)

Za Spolok na podporu skrášľovania Košíc vystúpil Ladislav Rovinský, ktorý okrem iného uviedol:  „19. marca 1944 Košice obsadila Nemecká armáda. Mesto, v ktorom hľadali prenasledovaní z okolitých krajín útočisko sa stalo pre nich pascou.  Mnohí ušli do lesov, mnohí sa ukrývali u nežidovských rodín, ktorým za to patrí vďaka. Ale väčšina nemala kam ujsť.  25.apríla 1944 nadobudla účinnosť vyhláška, podľa ktorej sa všetci občania patriaci k židovskej rase, museli sústrediť do dvoch tehelní na periférii mesta. Od 18.hodiny 27.apríla toho roku na území mesta Košice okrem tábora v tehelni sa židovská osoba nesmie zdržiavať. (Folyó év április hó 27 –én 18 óra után Kassa város teruletén a téglagyári tábor kivételével zsidó személy nemtartózkodhat.) Osud občanov Židovskej komunity v Košiciach bol spečatený. Najprv boli obratí o občianske práva, neskôr o majetok aby napokon boli obratí o všetko. Z oboch tehelní neostalo nič, čo by pripomínalo rok 1944, kedy v nich boli sústredení všetci židovskí občania Košíc a okolia predtým, ako boli odvlečení na istú smrť v štyroch transportoch v čase od 15. mája 1944 do 2. júna 1944." V závere svojho vystúpenia oznámil L. Rovinský, že Spolok na podporu skrášľovania Košíc v spolupráci s občianskym združením Košický občiansky klub vyhlásil verejnú zbierku na pamätník na pamiatku týchto občanov židovského pôvodu, na znak úcty k ich životu a dielu a na znak protestu proti ich usmrteniu.

 

https://www.kosice.sk/article.asp?id=6157