POTULKY ZA HRADBY SLOBODNÉHO KRÁĽOVSKÉHO MESTA - STARÝ ŽIDOVSKÝ CINTORÍN - ŠTÍTOVÁ

04.09.2010 16:00

 

POTULKY ZA HRADBY SLOBODNÉHO KRÁĽOVSKÉHO MESTA - STARÝ ŽIDOVSKÝ CINTORÍN - ŠTÍTOVÁ

4. septembra 2010 od 16:00 hod.

Organizuje Spolok na podporu skrášľovania Košíc v spolupráci s MIC Košice.

Informácie spolok.kosice@gmail.com

+421 905 384171

stretneme sa pred hlavným vchodom do Novej nemocnice

(Univerzitnej nemocnice L. Pasteura) na Ondavskej ulici na Terase

odporúčame pevnejšiu obuv

 

 

V nedeľu 5. septembra 2010  

ŽIDOVSKÉ KOŠICE 

(za účasti košického rabína) 

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment?ui=2&ik=f1f7e85d3c&view=att&th=12ab7bc1a620ede6&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9z1AckVMPr8FXF3CX1B_e0&sadet=1322925347084&sads=x_cLsgFyGzSaF4Z-jWQtgLXNdsU https://spolok-kosice.webnode.sk/news/potulky-za-hradby-slobodneho-kralovskeho-mesta-stary-zidovsky-cintorin/