VEREJNÁ ZBIERKA NA PAMÄTNÍK OBETIAM HOLOKAUSTU V KOŠICIACH

 
 

 

ZBIERKA BOLA UKONČENÁ
na príprave výstavby opamätníka pracujeme

 

 

 
 

 

OBČIANSKA INICIATÍVA: OBČANIA OBČANOM

 

 

Občianske združenia – Spolok na podporu skrášľovania Košíc a Košický občiansky klub – sa vo svojej činnosti zaoberajú okrem iného aj zachovávaním si pamiatky rôznych významných osobností z histórie mesta. Mesto Košice bolo  a je známe ako mesto multikultúrne.   

Je známe, že v meste Košice v predminulom i minulom storočí jednu z významných komunít tvorila židovská komunita.

Zoznam významných osobností židovského pôvodu z Košíc obsahuje stovky mien, ktoré sa nezmazateľne svojim životom a prácou zapísali do histórie mesta. Napríklad      vo výtvarnom umení vynikol maliar Leopold Horovitz,  Imrich Roth, Ľudovít Feld, muzeológ Jozef Polák, grafik Eugen Krón, športovci Viliam Gőrőg, Mikuláš Korach - šprintér a futbalista, lekári Matej Róth, Jakub Moskovitz, Ľudovít Šimko, František Pór, zakladateľ MMM Vojtech  Bukovský a ďalší..

Túto pokojnú židovskú komunitu v štyridsiatych  rokoch minulého storočia postihla najväčšia tragédia novodobých dejín – holokaust. V období máj – jún 1944 bolo v košickej tehelni a v synagóge sústredených okolo 14.000 židov        z Košíc a blízkeho okolia. Odtiaľ boli deportovaní v 4 transportoch smrti do koncentračných táborov, kde väčšina z nich za strašných podmienok zahynula.

Po oslobodení sa z nich vrátilo len niekoľko sto osôb.

 

Od tej hrôzyplnej udalosti uplynuli desaťročia a doteraz      v meste Košice nestojí dôstojný pamätník, ktorý by pripomínal ich osud.

Toto výročie je pre nás impulzom pre začatie aktivít smerujúcich ku postaveniu pamätníka obetí. Po väčšine týchto spoluobčanov neostalo vôbec nič, väčšina obyvateľov mesta nepozná dokonca ani ich mená.

Na znak úcty k ich životu a dielu a na znak protestu proti ich usmrteniu navrhujeme postaviť tento pamätník.

 

 

Myšlienku výstavbu pamätníka podporili mnohé významné osobnosti Košíc 

 

Predstavitelia cirkví:

Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup - metropolita

Najdôstojnejší Vladyka  Milan Chautur, Gréckokatolícky eparcha Košice,

Dôstojný pán PaeDr.ThLic. Dušan Havrila, pastor, Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Košiciach,

Dôstojný pán Mgr. Jaroslav Seleš, farár, Farský úrad reformovaného zboru v Košiciach,

Dôstojný pán  Oremus Zoltán, senior, Maďarský reformovaný cirkevný zbor,

Prof. ThDr.Ing. Anton Konečný, PhD , dekan Teologickej fakulty v Košiciach,

Ing. Pavol  Halža, kazateľ  Cirkvi Bratskej v Košiciach

Predstavitelia vedeckého,politického a kultúrneho života v Košiciach:

Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ,

Prof. RNDr. Lev Bukovský,  DrSc., Ústav matematických vied, Katedra matematiky a aplikovanej geometrie 

Prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. Rektor TU

Dr. Hc. Ing. Rudolf Schuster, bývalý prezident,

Mgr.Lubomír Grega, starosta mestskej časti Košice – Staré Mesto

MUDr. Dagmar Takácsová, predsedkyňa Českého spolku v Košiciach

Ľuba Blaškovičová, členka Štátneho divadla v Košiciach

 

(stav ku 31.08.2009)

 

Pamätník navrhujeme postaviť na dôstojnom mieste v centre mesta Košice.

Túto našu iniciatívu sme nazvali

„ Občania občanom“.

 

Účel zbierky:

Získanie finančných prostriedkov na vyhotovenie pamätníka obetiam holokaustu v Košiciach

 

Spôsob vykonania  zbierky:

Verejná zbierka vykonávaná sústreďovaním finančných príspevkov, poukazovaných darcami – fyzickými a právnickými osobami – ako dobrovoľnými finančnými príspevkami na osobitný účet verejnej zbierky.

 

 

ZBIERKA BOLA UKONČENÁ
na príprave výstavby opamätníka pracujeme

 

(https://spolok-kosice.webnode.sk/)

 

 

Prípravný výbor zbierky v rokoch 2009 - 2011:

Predseda – Ladislav Rovinský, 

Kornélia Csalová,

Mirjam Gálová,

Igor Rolný,

Alena Kissová,

Ladislav Korán

 

 

Prípravný výbor zbierky v roku 2012:

Predseda – Ladislav Rovinský, 

Mirjam Gálová, 

Igor Rolný, 

Alena Kissová, 

Ladislav Korán

 

 

Prípravný výbor zbierky v roku 2013:

Predseda – Ladislav Rovinský, 

Alena Kissová, 

Ladislav Korán

 

 

Zodpovedné osoby v rokoch 2009 - 2011:

Predseda – Ladislav Rovinský, Košice,

Kornélia Csalová, Košice,

Mirjam Gálová, Košice,

 

Zodpovedné osoby v roku 2012:

Predseda – Ladislav Rovinský, Košice,

Alena Kissová, Košice

Ladislav Korán, Kechnec

 

 

Zodpovedné osoby v roku 2013:

Predseda – Ladislav Rovinský, Košice,

Alena Kissová, Košice

Ladislav Korán, Kechnec

 

Zodpovedné osoby v roku 2014:

Predseda – Ladislav Rovinský, Košice,

Alena Kissová, Košice

Ladislav Korán, Kechnec

 

Pridajte sa ku iniciatíve  - napíšte :
https://holokaust-kosice.webnode.sk/napiste-nam/

prípadne na facebooku -

https://www.facebook.com/pages/Pamätník-obetiam-holokaustu-v-Košiciach-iniciatíva-Občania-občanom/135656826551917?sk=wall&filter=1