Povolenie zbierky

predĺžené do 31.12.2012

 

 

predĺžené do 31.12.2011