oznamy

UKONCENIE ZBIERKY NA PAMATNÍK OBETIAM HOLOKAUSTU V KOSICIACH

Z dôvodu novelizácie Zákona o verejných zbierkach sme nútení zbierku na pamätník obetiam holokaustu v Košiciach ukončiť ku 31.07.2014.  Prispievať na zbierku na účet zriadený výhradne pre verejnú zbierku: 2589646953/0200 vo VÚB Banke môžete len do 31.07.2014.  Po tomto dni nemôžeme...

List predsedníčky Košického ženského židovského spolku pani Gotterer Sámuelné manželke Horthy Miklósa

  Určite je Vám známe Vaša dôstojnosť, že takmer pred 4 týždňami vysťahovali všetkých Židov žijúcich v Košickej a Abovsko – Turnianskej župe do košickej tehelne. Transport tu sústredených Židov do Nemecka začal večer 15. tohto mesiaca. Ledva si mohli vziať so sebou...

Medzinárodná Modlitba proti antisemitizmu a nacizmu

Dostali sme list: "... hľadiac na naše doterajšie korektné vzťahy,  dovoľte, prosím, zaslať Vám informáciu o Medzinárodnej modlitbe proti antisemitizmu a nacizmu , ktorá je plánovaná na 3. marca 2012. Iniciátorom a organizátorom tohto 2. ročníka sú:  EMO - (Jevrejskaja...