CESTA MAGDALÉNY ROBINSON - FILM A BESEDA (občania občanom)

22.02.2011 14:30

CESTA MAGDALÉNY ROBINSONOVEJ 

FILM A BESEDA SO ŠTUDENTAMI

Gymnázium Šrobárova 1, Košice

(občania občanom)