Ďakujeme všetkým darcom, podporovateľom a priaznivcom.

02.06.2019 15:07

Na slávnostnom odhalení pamätníka obetiam holokaustu som nemal možnosť vystúpiť, preto Vám, všetkým, ktorí ste sa zúčastnili slávnostného odhalenia pamätníka obetiam holokaustu touto cestou v mene iniciatívy "Občania občanom" a Spolku na podporu skrášľovania Košíc ďakujem. 

Ďakujem všetkým darcom, podporovateľom a priaznivcom. 
Všetkým, ktorí nám pomáhali.
Pri tejto príležitosti spomínam na tých, ktorí s nami spolupracovali a odhalenia pamätníka sa nedožili - na pani Kornéliu Csalovú a pani profesorku Mirjam Gálovú. 
V našom úsilí za zdravú spoločnosť bez násilia budeme pokračovať. 
Prosíme, zachovajte nám priazeň - bez Vašej pomoci to nezvládneme

za iniciatívu Občania občanom
Ladislav Rovinský , predseda
Spolku na podporu skrášľovania Košíc

VIDEO TU