Spomienka na 15. máj 1944 - prvý transport občanov Košíc do Auschwitzu

15.05.2012 17:00

SPOMIENKA NA 15.MÁJ 1944 

PRVÝ TRANSPORT OBČANOV KOŠÍC

DO AUSCHWITZU.

15.05.2012 17:00 SYNAGÓGA NA ZVONÁRSKEJ ULICI

 
 
 
 V roku 1942 začalo na území dnešného Slovenska obdobie holokaustu.
V Košiciach roku 1944.
Od 15.mája 1944 bolo na 14.000 obyvateľov Košíc a okolia vyvezených do Auschwitzu.
Väčšina z nich sa nevrátila a zahynula. 
 
Spolok na podporu skrášľovania Košíc Vás pozýva na podujatie
Spomienka na 15. máj 1944 - prvý transport občanov Košíc do Auschwitzu. 
(v synagóge na Zvonárskej ulici 15. mája 2012 o 17:00)
 
Ak máte možnosť, prihláste sa, prosíme na facebooku:
Informácie: spolok.kosice@gmail.com; 0905384171 
 
(Pánov prosíme, aby nezabudli na pokrývku hlavy)