UKONCENIE ZBIERKY NA PAMATNÍK OBETIAM HOLOKAUSTU V KOSICIACH

Z dôvodu novelizácie Zákona o verejných zbierkach sme nútení zbierku na pamätník obetiam holokaustu v Košiciach ukončiť ku 31.07.2014. 
Prispievať na zbierku na účet zriadený výhradne pre verejnú zbierku:
2589646953/0200 vo VÚB Banke môžete len do 31.07.2014. 
Po tomto dni nemôžeme prijímať prostriedky na účet zriadený výhradne pre účely zbierky.
Pamätník bude realizovaný z prostriedkov, ktoré budú k dispozícii ku tomuto dátumu.

VŠETKÝM DARCOM ĎAKUJEME